پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا تعزير در گناهان صغيره جايز است يا اينكه منحصر به گناهان كبيره مى باشد؟
استفتاء:

آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى دانيد يا اينكه منحصر به گناهان كبيره مى باشد و جرائم مشمول تعزيرات با چه ادله اى اثبات مى گردد و به نظر معظم له آيا قاضى مى تواند تحت شرايطى از اجراى تعزير صرف نظر كند؟ و حداقل و حداكثر تعزيرات چقدر مى باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ گناه صغيره نداريم. همه گناهان كبيره است و جريمه موجب تعزير - با شهادت 2 شاهد - يا اقرار واحد ثابت مى شود، مقدار تعزير كمتر از حد است، و حاكم نمى تواند بعد از ثبوت عفو كند.