پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
چگونه ترك گناه كنیم؟ آیا دستور اخلاقى خاصى وجود دارد؟
استفتاء:

چگونه ترك گناه كنیم؟ آیا دستور اخلاقى خاصى را پیشنهاد مى كنید؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اول توبه حقیقی یعنی پشیمانی از کارهای گذشته و تصمیم مردانه بر عدم ارتکاب آن گناه بعد اجتناب از خوردن مال حرام و اداء واجبات و ترک محرمات دیگر و نیز خواندن نماز اول وقت که در زمان ما بزرگان نجف توصیه به نماز اول وقت می کردند و می گفتند برای رسیدن به این مقصد مؤثر است و نیز توسل به ائمه اطهار علیهم السلام.