پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر زمان خواندن خطبه، فرد غسل واجبی به گردن داشته باشد عقد صحیح است؟
استفتاء:

آیا در موقع خواندن خطبه عقد اگر فرد غسل واجبی به گردن داشته باشد و آن را به جا نیاورده باشد مثل غسل جنابت یا غسل حیض، آیا عقد باطل است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خیر، عقد باطل نیست. طهارت شرط صحت عقد نیست.