پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
جسم معصوم (عليه السلام) بعد از مرگ
استفتاء:

آيا جسم معصوم (عليه السلام) بعد از مرگ در خاك مى ماند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ شكى نيست كه جسم ايشان به آسمان رفته است. ولى اختلاف در اين است كه آيا به زمين باز گردانده شده و مانند ديگر بدن ها در زمين است يا خير؟ با اين تفاوت كه گوشت شان بر زمين حرام است تا مبادا طعمه آنها شود و بدن هايشان در طول زمان هيچ تغييرى نمى كند.

نظر ديگر اين است كه بدن هايشان به زمين بازنگشته است. شيخ مفيد نظر دوم را پذيرفته است (در آسمان ماندن)، كراچكى هم نظر او را تأييد كرده و اين نظر را به فقهاى شيعه نسبت داده است. يكى از متأخرترين فقهاى شيعه يعنى محدث بحرانى در كتاب «اَلدُّرَّةُ اَلنَّجَفيّه» اين نظر را پذيرفته است.

با اين حال نظريه اول به ويژه در قرون اخير شهرت بيشترى دارد چنان كه فيض كاشانى و علامه مجلسى بر آن تصريح نموده اند.

هريك از دو گروه نيز به متون متعدد تاريخى و روائى استدلال كرده اند و نظر من نيز بر پايه بيان آشكارى كه در روايات معتبر وجود دارد، قول اول است و مستندات نظر دوم و استدلالى كه به آن ها شده، به طور روشن چنين چيزى را نتيجه نمى دهد.