پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
چرا پیامبر با ابوبکر و عمر وصلت کرد در حالیکه میدانست پس از فوتش چه میکنند؟
استفتاء:

چرا پیامبر با ابوبکر و عمر وصلت کرد در حالی که می دانست پس از فوتش چه خواهند کرد؟ و آیا چیزی درباره آن ها گفته یا نه و حال آنکه هر دو از عشره مبشره به بهشت هستند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; پیامبر مأمور نبود تا به علم غیبی خود عمل کند بلکه مامور بود تا بر اساس موازین طبیعی و ظاهری عمل نماید، همانگونه که امامان معصوم نیز چنین بوده اند. درباره ی روایت عشره ی مبشره نیز باید گفت که این روایت، هم در سند و هم در دلالت، ضعیف است و علامه امینی در کتاب ارزنده ی خود الغدیر بحد کافی درباره ی آن توضیح داده و می توانید به جلد دهم این مجموعه مراجعه کنید.