پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
چرا پیامبر (ص) با وجود داشتن علم غیب، عایشه را به همسری گرفت؟
استفتاء:

اگر از سوی پروردگار به وجود رسول خدا وحی می شده، پس چرا رسول خدا نتوانست همسرش عایشه را کشف کند؟ اگر عایشه در این حد از بدی رفتار و کردار بود پس چرا پیامبر با او ازدواج کرد، در حق او خوبی نمود و او را محترم داشت؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; پیامبر گرامی اسلام در امور عادی و طبیعی، بر اساس علم غیب خود عمل نمی کرد، بلکه تکلیف داشت تا براساس علم عادی و زندگی ظاهری عمل کند، همان طور که ازدواج او با برخی بانوان بر اساس برخی حکمت ‌ها و مصلحت‌ ها بوده که ما توانسته ایم به برخی پی ببریم و چه بسا برخی هنوز برایمان روشن نشده است.1

--------------------------------------------------------------------
1. حکم اسلام در ازدواج دائم فقط تا چهار همسر همزمان با هم است ولی پیامبر از این حکم مستثنا بود و تا نه همسر داشت البته مغرضانی بودند که این را دست مایه طعن و ایراد بر دین اسلام بکنند و در عصر حاضر نیز سوء تعبیرهایی کرده اند از جمله سلمان رشدی مرتد در کتاب آیات شیطانی و چنین وانمود می کند که نعوذ بالله برای مقاصد شهوانی بوده ولی اگر به فلسفه ازدواج پیامبر با هر یک از همسرانش توجه شود خواهید دید که هر کدام بنا بر حکمت و فلسفه ای بوده و تماما با امر الهی و اذن خداوندی بوده است.