پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا منظور از تعبیر «حقیقت محمدیه» غیر از وجود محمدی است؟
استفتاء:

آیا منظور از تعبیر حقیقت محمدیه غیر از وجود محمدی است، به اعتبار این که حقیقت محمدیه، آفرینش نور محض بوده و آفرینش پیامبر در این جهان به صورت یک وجود بشری است؟ و آیا آیه ذیل به پاسخ پرسش من ارتباطی دارد: "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبسُونَ "

جواب:

باسمه جلت اسمائه; در روایتی از امام موسی الکاظم (ع) نقل شده است که : "خداوند هنگامی که اراده کرد محمد را از آن ( نور ) بیافریند آن نور را دو قسم کرد، از قسمت اول محمد را آفرید و از قسمت دیگر علی بن ابی طالب را و از آن نور کسی دیگر را نیافرید.... هیچ یک از این دو بدون دیگری برقرار نمی شود، چهره و ظاهرشان بشری بوده و درون و باطنشان لاهوتی (خدایی) است، با اندام ناسوتی (انسانی) برای خلق (آدمیان) ظاهر شدند تا مردم بتوانند دیدارشان را تحمل کنند و این است معنی قول خداوند است که فرمود: " وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبسُونَ‌ " ، از این روایت چنین استفاده می شود که : ظهور پیامبر در این عالم با وجود نوری اش تفاوت دارد ، زیرا سنخ و نوع آن وجود نوری نمی تواند با سنخ و نوع این دنیای مادی تناسب داشته باشد؛ بنابر این معرفی وجود نوری وی با تعبیر حقیقت محمدی و نیز معرفی وجود دنیایی اش با تعبیر وجود محمدی، صرف اصطلاحات بوده و در متون شرعی نیامده است.