پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
عدم ازدواج حضرت خديجه (عليها السلام) قبل از ازدواج با پيامبر (ص)
استفتاء:

آيا حضرت خديجه (عليها السلام) دخترانى قبل از حضرت زهرا (عليها السلام) داشته اند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بعد از تحقيقات نزد اينجانب مشخص شد كه نظر بزرگانى مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى در اين موضوع درست است كه حضرت خديجه (عليها السلام) پيش از رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) ازدواج ننموده و سن گرامى ايشان به هنگام ازدواج بيست و چند سال بيشتر نبوده است و دخترانى كه به ايشان نسبت داده شده اند، دختران خواهر ايشان هستند.