پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
دور شدن شياطين در شب ميلاد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)
استفتاء:

هنگام ميلاد پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) شهاب هاى آسمانى به سمت شياطين نشانه گرفته شد و بر خلاف گذشته، از شنيدن اخبار و اطلاعات آسمانى توسط آنان جلوگيرى به عمل آمد. آيا اين مطلب تا زمان كنونى ادامه دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ نهايت برداشتى كه از روايات مى شود اين است كه در شب ميلاد رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) شياطين توسط پرتاب شهاب سنگ از آسمان هاى هفتگانه دور شده اند و اين امر تا روز قيامت ادامه خواهد يافت. اين براى گرامى داشت مقام رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) مى باشد. اما روايات بيان نكرده اند كه پس از ميلاد رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) نيز دور شدن شياطين از آسمان ها به وسيله شهاب سنگ است يا خير؟