پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
قضا شدن نماز واجب پيامبر (صلى الله عليه وآله)
استفتاء:

زراره از قول امام باقر (عليه السلام) حديث صحيحى را درباره پيامبر (صلى الله عليه وآله) نقل مى كند و آن اينكه: «پيامبر (صلى الله عليه وآله) در يكى از سفرهايش خوابيد تا اين كه  آفتاب طلوع كرد»، چگونه ممكن است كه نماز واجب پيامبر (صلى الله عليه وآله) قضا شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ما درباره اين روايت كه از آن به عنوان يك روايت صحيح، ياد مى شود، تحقيق كرديم و متوجه شديم كه تنها در كتاب «الذكرى» تأليف شهيد اول، نقل شده است. وى گر چه از آن به «صحيحة السند» ياد كرده ولى سندى از آن نام نمى برد. خوب ممكن است نزد او صحيحه باشد ولى ما الزامى نداريم تا آن را صحيحه بدانيم مگر آن كه براى ما ثابت شود. نتيجه اين كه اعتبار روايت مذكور، نزد ما ثابت نشده است.