پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
متدين بودن اجداد پيامبر (صلى الله عليه وآله)
استفتاء:

چه دليل نقلى وجود دارد كه تعيين كند اجداد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) متدين به دين مسيحيت بوده اند در حالى كه بيشتر محققين مى گويند آنان بر دين ابراهيم بوده اند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ هر كدام از اجداد ايشان كه پيش از حضرت عيسى زيسته اند، بر دين پيش از مسيح، و هر كدام كه پس از حضرت عيسى زندگى كرده اند بر دين مسيح بوده اند و اين بديهى است؛ زيرا حكم خدا چنين بوده كه هر پيامبرى مبعوث مى شده مردم بايد به دين او ايمان مى آوردند، هم چنان كه پس از بعثت حضرت محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله) نيز ديگر براى كسى جايز نبود تا بر دين پيامبران پيشين بماند.

بنابراين روال بر اين بوده كه هر كس در هر زمانى، به دين بعدى ايمان بياورد نه دين سابق قبلى، زيرا دين سابق منسوخ مى شده است. اين كه گفته مى شود اجداد رسول اسلام (صلى الله عليه وآله) و خود آن حضرت پيش از بعثت بر دين حنيف بوده اند، منظور اين است كه برخى از تعاليم حضرت ابراهيم كه منسوخ نشده و در اديان بعدى نيز بوده، مشتركات را عمل مى كردند، چنان كه روايات مربوط به اين موضوع نيز چنين تبيين كرده اند.