پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
خريد و فروش چك به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در چك چه حکمی دارد؟
استفتاء:

خريد و فروش چك به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در چك چه صورت دارد؟ (چك براى دو ماه ديگر باشد)

جواب:

باسمه جلت اسمائه; اشكال ندارد.