پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
محبت پيامبر (ص) به حضرت زهرا (عليها السلام) و امام على (عليه السلام)
استفتاء:

پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايند: «فاطمه را از همه بيشتر دوست مى دارم و على را از همه گرامى تر مى دانم» (1)، مفهوم اين روايت چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ به نظر مى آيد كه نوعى ملازمت ميان دوست داشتن يك چيز و گرامى داشتن آن وجود دارد، زيرا كسى كه ديگرى را دوست داشته باشد او را گرامى نيز مى دارد و هر كه شخصى را گرامى بدارد در واقع دوست دار او هم هست.

بر اين اساس پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با گفتن عبارت «فاطمة أحبّ إليَّ، وعليٌّ أعزّ عليَّ»، در صدد آن است كه محبت و گرامى داشت همسان خود نسبت به فاطمه زهرا (عليها السلام) و اميرالمؤمنين (عليه السلام) را آشكار سازد.

چرا كه محبوب ترين شخص براى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) از ديدگاه ايشان عزيزترين هم هست و عزيزترين فرد براى وى، در واقع محبوب ترين انسان ها نزد وى هم به شمار مى رود; بر اين اساس مى توان گفت كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) در بيان مقصود خود، از تنوّع واژگان بهره گرفته و به عنوان خداوندگار فصاحت و بلاغت، معناى زيباى مورد نظر خود را با الفاظ زيبا بيان نموده است. نتيجه آنكه حديث نبوى «فاطمة أحبّ إليَّ» هيچ تعارضى با حديث «الطائر المشوى» (2) ندارد، چرا كه خداى متعال و پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، على و فاطمه (عليهما السلام) را از همه مردم، بيشتر دوست دارند.

---------------------------------------------------------------------

1- فاطمة أحبّ إليَّ، وعليٌّ أعزّ عليَّ; مجمع الزوائد، ج 9، ص 202; منتخب كنزالعمال، ج 5، ص 97; ينابيع المودة، ج 2، باب 56، ص 79.

2- به معناى مرغ بريان، در اين حديث پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) در صدد خوردن مرغ بريان برمى آيد و دعا مى كند كه خداوند محبوب ترين انسان ها نزد خود را بر سر سفره حاضر نمايد تا همراه ايشان به خوردن مرغ بريان بپردازد كه پس از اندك زمانى حضرت على (عليه السلام) نزد پيامبر (صلى الله عليه وآله) مى آيد و هر دو به خوردن غذا مشغول مى شوند. خصائص نسائى، ص 31.