پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
ارتباط صلوات و ولايت
استفتاء:

از امام صادق (عليه السلام) درباره معنى صلوات بر محمد (صلى الله عليه وآله) و آل او سؤال شد، چنين پاسخ دادند كه اين گونه صلوات فرستادن، اعتراف به ولايت است. بين صلوات فرستادن بر محمد (صلى الله عليه وآله) و آل او با ولايت چه ارتباطى وجود دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ صلوات بر محمد (صلى الله عليه وآله) و آل محمد عبارت است از درخواست از پروردگار متعال تا بر درود فرستنده نيز رحمت آرد و نيز عبارت است از درخواست تقرب به وسيله محمد و خاندانش به خدا، همانگونه كه در روايت صحيح صفوان از امام رضا (عليه السلام) آمده است. اما اگر اين دعا و درخواست بدون فهم معناى صلوات صورت گيرد، ممكن است گوينده صلوات حتى دشمن اهل بيت (عليهم السلام) باشد و نادانسته و بدون توجه به معناى آن بر اهل بيت نيز صلوات بفرستد; ولى صلوات بر محمد (صلى الله عليه وآله) و آل محمد با توجه به معناى مذكور و اخلاص در دعا تنها از كسى صادر مى شود كه به منزلت ايشان اقرار داشته، ايشان را دوست بدارد و از آنها پيروى كند.