پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اصالت عدم سهو النبى
استفتاء:

آيا امروزه شيعه نظريّات درباره سهو النبى را قبول دارد يا آن را ضعيف مى داند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اصالت عدم سهو النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) از مسلّمات شيعه مى باشد و روايات وارده هم دو قسم است; يك قسم ضعيف السند و ديگرى معتبر; قسم اول كه جوابش ظاهر است و قسم دوم به چند دليل مردود است: 1. آيات و روايات معارضه كه صحيح السند هم مى باشند; 2. ادله عقليه در امتناع سهو بر آن حضرت; 3. موافق با تقيه بودن.