پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
تفاوت فوق العاده قيمت ها راجع به بدهى هاى سابق نقدى چه صورت دارد؟
استفتاء:

تفاوت فوق العاده قيمت ها راجع به بدهى هاى سابق نقدى چه صورت دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; در صورت ترقى قيمت اجناس، همان نقد سابق ميزان است، ولى اگر پول تنزل كرده، احتياط به مصالحه بهترين راه است و ترقى و تنزل پول در مقايسه با طلا ظاهر مى شود.