پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
حکم روزه فردی که از دهانش خون آمده اما به ناچار آن را قورت داده چیست؟
استفتاء:

شخصی در مجلس روضه از دهانش خون آمده و از ترس اینکه موقع بیرون رفتن از مجلس مجبور به صحبت با کسی شود و در این حین خون را قورت دهد آنقدر نشسته که خون وارد معده اش شده است. حکم روزه اش چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ روزه اش باطل است و کفاره عمد هم دارد.