پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر فردی هنگام شب جنب شود و صبح بعد از اذان بیدار شود حکم روزه او چیست؟
استفتاء:

اگر فردی در ماه رمضان به هنگام شب با همسر خود نزدیکی کند و صبح بعد از اذان بیدار شود حکم روزه او چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر تصمیم داشته است که قبل از اذان صبح غسل کند و خوابش برده است روزه او صحیح است اما باید غسل را برای ادای نماز انجام دهد و اگر تصمیم نداشته است روزه او باطل است.