پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا رفت و آمد با افراد فامیل که کم حجاب و بدحجاب هستند، مشکل شرعی دارد؟
استفتاء:

آیا رفت و آمد و دید و بازدید به مصداق صله رحم با افراد فامیل که کم حجاب و بدحجاب هستند، مشکل شرعی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ منع این گونه افراد از رفت و آمد اگر معلوم باشد به حساب نهی از منکر است و احتمال تأثیر در رعایت حجاب بکند بسیار کار خوبی است والا موجب قطع رحم است که آن هم حرام است و جایز نیست.