پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا گناه بد حجابی هم تراز و مساوی گناه بی حجابی است؟
استفتاء:

آیا گناه بد حجابی هم تراز و مساوی گناه بی حجابی است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مساوی نیست ولکن آن هم معصیت کبیره است.