پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
در چه شرایطی حكم سنگسار صادر می گردد؟ آیا این عمل ریشه اسلامی دارد؟
استفتاء:

در چه شرایطی حكم سنگسار صادر می گردد؟ آیا این عمل ریشه اسلامی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در مورد زنا محصنه با شرایط آن سنگسار جایز است، این حکم برای جلوگیری از زنا کردن زن شوهردار و مرد زن دار با قیودی که ذکر شده است می باشد. با رعایت سبب آن که چهار شاهد عادل شهادت دهند به اینکه دخول آلت مرد در آلت زن را مشاهده کردیم یا خود مرد و زن در حال عقل چهار مرتبه نزد قاضی اقرار بکنند و لذا به حسب شرع چنین حدی به دلیل سختی در اثبات در غالب اوقات اجراء نشده است.