پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا راهی وجود دارد که زن با برادر شوهرش محرم شود؟
استفتاء:

دو برادر با هم در یک ساختمان زندگی می کنند. یکی از آن دو متأهل است. آیا راهی وجود دارد که زن با برادر شوهرش محرم شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه آن زن مادر دارد و بی شوهر است می تواند او را به ازدواج دائم یا موقت درآورد دختر او که زن برادر است به او محرم می شود.