پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم مردی که زنش را در اختیار دیگری قرار دهد تا با زن آن مرد رابطه داشته باشد.
استفتاء:

حکم شرعی و قانونی مردی که آگاهانه همسرش را در اختیار مرد دیگری قرار می دهد تا در ازای آن با زن آن مرد همبستر شود چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ از محرمات کبیره است و حاکم شرع اگر مبسوط الید باشد حکم تعزیر را بر او جاری می سازد.