پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا خرید از فروشگاه ها و رستوران هایی از قبیل مك دونالد جایز است؟
استفتاء:

در سفر به کشورهای خارجی آیا خرید و نیز خوردن مواد غذایی و دیگر اجناس از فروشگاه ها و رستوران هایی از قبیل مك دونالد و ... که نمایندگی شركت های آمریكایی می باشند جایز است یا خیر؟ با توجه به اینكه این موضوع می تواند مصداقی از كمك به اجانب برای سلطه بر مسلمین باشد.

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ این قبیل اعمال کمک به اجانب برای سلطه بر مسلمین نیست و هیچ اشکالی ندارد.