پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا فرو کردن سیگار در الکل و کشیدن آن جایز است؟
استفتاء:

آیا فرو کردن سیگار در الکل و کشیدن آن جایز است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ کشیدن چنین سیگاری اشکالی ندارد.