پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم استفاده از شکلات هایی که حاوی الکل می باشند چیست؟
استفتاء:

بنده در یکی از کشورهای اروپایی مشغول به تحصیل می باشم. مدتی قبل چند بسته شکلات به عنوان سوغات خریداری کردم. متأسفانه بعدا متوجه شدم که شکلات ها حاوی الکل می باشند. آیا می توانم آنها را به عنوان هدیه به اقوام بدهم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر میزان الکل موجود در شکلات به نسبت مواد دیگر خیلی کم و غیر مؤثر است اشکالی ندارد. اما اگر میزان الکل زیاد باشد و حتی موجب مستی خفیفی شود حرام است و نباید از آن استفاده کرد و به دیگران هم نباید داد.