پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا جایز است که از برق محل کار برای شارژ موبایل استفاده کرد؟
استفتاء:

من در شرکتی مشغول به کار هستم آیا استفاده از برق شرکت برای شارژ موبایلم جایز است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بدون اطلاع دادن به شرکت بی اشکال نیست.