پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حكم اپیلاسیون (مو زدایی) بدن زن در آرایشگاه های زنانه چیست؟
استفتاء:

حكم اپیلاسیون (مو زدایی) بدن زن در آرایشگاه زنانه چیست؟ برای قسمتی از بدن مثل عورت كه كل ناحیه به طور مستقیم دیده نشود و قسمتی توسط دستمال پوشانده شود چطور؟ اگر اپیلاسیون توسط مادر انجام شود حكمش چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر موجب دیدن عورت نشود اشکال ندارد والا دیدن عورت حتی برای مادر هم حرام است.