پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا زرتشت پيامبر الهى بوده است؟
استفتاء:

آيا زرتشت پيامبر الهى بوده است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ معروف است كه زرتشت پيغمبر مجوسى ها است ولى ظاهراً چنين نبوده است، پيغمبر مجوس شخص ديگرى بوده است و خود او را و كتابى كه داشته است كشتند و آتش زدند و به واسطه همين روايات ما مجوس را اهل كتاب مى دانيم.