پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اعمال موجب رضايت امام زمان ‏عليه السلام‏
استفتاء:

چه اعمالى موجب رضايت امام زمان ‏عليه السلام مى ‏شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; انجام واجبات، ترك محرمات، كمك به بيچارگان و دستگيرى از مستمندان و اعمال مستحبه و... .