پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
ادعاى كذب اخلال‏ گران و مدعيان در مورد امام عصر عليه السلام‏
استفتاء:

در جامعه جريان جديدى ايجاد شده است. اين جريان، ادعا دارد كه نماينده امام معصوم‏ عليه السلام مى‏ باشد و مردم بايد به آن مراجعه كنند، آنها ادعا مى ‏كنند جريان يمانى هستند، از يكى از فرزندان حضرت مهدى‏ عليه السلام پيروى مى ‏كنند و آن‏ طور كه ادعا مى‏ كنند دلايل بسيارى در دست دارند، از آن جمله: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم در شب رحلتشان نام و ويژگى ‏هاى او را براى اميرمؤمنان ‏عليه السلام بيان فرموده و مردم را به آمدنش مژده داده است: «يا ابا الحسن، قلم و كاغذ بياور، سپس رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم وصيت خود را به ايشان املا نمودند تا به اينجا كه فرمودند: اى على، پس از من دوازده امام خواهد بود، پس از آنان دوازده مهدى مى ‏آيد و تو اى على، اولين امام از دوازده امام  مى ‏باشى».

حديث تا آنجا ادامه مى ‏يابد كه فرمودند: «و حسن‏ عليه السلام امامت را به فرزندش محمد از نسل رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مى‏ سپارد و اين ‏گونه است كه تعداد دوازده امام تكميل مى‏ شود و پس از آن دوازده مهدى خواهند بود و چون هنگام مرگ ايشان مى ‏رسد آن را به اولين مهدى مى ‏سپارد كه او را سه نام مى ‏باشد: نامى چون اسم خودم، نامى ‏چون اسم پدرم يعنى عبدالله و احمد و نام سوم مهدى است و او نخستين مؤمنان مى ‏باشد».

علاوه بر اين رئيس اين جريان، علما را بر اساس قرآن كريم به مناظره دعوت كرده است تا فرستادگى خود از جانب حضرت امام مهدى ‏عليه السلام را اثبات نمايد، او هم‏ چنين ادعا مى ‏كند كه علم غيب، رؤياى صادقه، مكاشفه و امور ديگرى را نيز مى ‏داند، موضع ما در برابر اين جريان چه مى ‏باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; شكى وجود ندارد كه ادعاهاى اين شايعه پردازان و اخلال‏ گران، كذب و باطل مى ‏باشد و همين روايتى كه در پرسش آمده و به آن استناد مى ‏كنند جهت اثبات دروغگويى آنان كافى است، زيرا صريحاً در آن آمده است كه اولين فرد از مهديين فرزند امام مهدى ‏عليه السلام مى ‏باشد و او زمام كارها را هنگام فوت امام از ايشان تحويل مى‏ گيرد. 

حضرت مهدى‏ عليه السلام هنوز زنده مى ‏باشند و تمامى شيعيان، ظهور و ديدار روى مباركشان را انتظار مى‏ كشند. اين بدان معناست كه ايشان هنوز زمام امور را به دست دارند و به فرزندشان نسپرده ‏اند، پس چگونه مى‏ شود كه اين فرد مدعى، عهده‏ دار كارى شود كه هنوز به او سپرده نشده است؟!

بى ‏گمان اين مقدار جهت آشكار نمودن دروغين بودن اين افراد و ادعايشان كفايت مى ‏كند و اين گونه، باطل بودن امور ديگر مربوط به اين ادعا كه در پرسش خود به آن اشاره نموديد هم ‏ثابت مى ‏گردد. كسانى كه به اهل بيت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم ستم كرده ‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشت‏ گاه برخواهند گشت.