پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
پرشدن جهان از ظلم و ظهور نكردن حضرت مهدى ‏عليه السلام‏
استفتاء:

اگر مهدى غائب ‏عليه السلام وجود دارد، چرا ظهور نمى ‏كند؟ در حالى كه دنيا از ظلم و ستم پر شده و مسلمانان به دست ستمگران دريده مى ‏شوند و مستبدان و ظالمان در حال نسل‏ كشى هستند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; اول: ما شيعيان اماميه اعتقاد داريم كه ظهور حضرت مهدى ‏عليه السلام به دست او نيست، بلكه به دست خداوند است و اعتقادمان پيوسته اين است كه خداوند چيزى جز اصلح را انتخاب نمى ‏كند؛ اين بدان معناست كه مصلحت ظهور آن حضرت هنوز فرا نرسيده است.

دوم: احاديث شريف، اگر چه ظهور ايشان را منوط به انتشار ظلم و ستم در جهان دانسته است، اما (ظلم) از امور نسبى است كه شدت و ضعف آن متفاوت است، و بالاتر از هر مرتبه ‏اى، مرتبه ديگرى وجود دارد؛ اين بدان معناست كه در انتظارِ نهايت و غايت ظلم حاكم بر جهان هستيم كه در پى آن، جهان به ظهور قائم اهل بيت‏ عليهم السلام شرافت پيدا مى ‏كند تا آن حضرت جهان را از همه مظاهر ظلم و ستم رهايى بخشد.