پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
چگونگى تحقق بداء در جزئيات و يا كليات نشانه‏ هاى ظهور
استفتاء:

آيا ممكن است كه بَداء (1) در جزئيات نشانه ‏هاى ظهور و نه در كليت آن، تحقق يابد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; از دلايلى كه قطعى بودن برخى از نشانه‏ ها را ثابت مى ‏نمايد چنين برداشت مى ‏شود كه بداء در اصل نشانه‏ ها راه ندارد ولى در مورد عدم رخ دادن بداء در جزئيات اين نشانه‏ ها در صورتى كه به اصل آنها خللى وارد ننمايد، دليلى در دست نيست.

---------------------------------------------------------------

1) بَداء عبارت است از تغيير در قضا و قدر غير حتمى.