پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
بردن كودكان به عزادارى و مجالس فاتحه‏
استفتاء:

آيا بردن اطفال به مجالس تعزيه و عزادارى يا مجالس فاتحه رجحان دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بردن كودكان به آن مجالس نه تنها مانعى ندارد، بلكه خوب است تا كودك به حضور در چنين مجالسى عادت كند، و از يك سو حس دينى و از سوى ديگر حس اجتماعى او رشد يابد.