پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
ضابطه شرعى برپايى عزادارى‏
استفتاء:

ضابطه شرعى برپايى عزادارى حسينى چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ عزادارى؛ الف: نمايانگر مظلوميت و در عين حال عظمت حركت امام حسين ‏عليه السلام باشد؛ ب: يكى از راه‏ هاى ابراز حزن و جزع باشد؛ ج: شامل هيچ فعل حرامى نشود، و مستلزم آن نيز نباشد.