پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
تقاضاى امام حسين‏ عليه السلام از دشمنان‏
استفتاء:

در برخى از روايات آمده است كه حضرت امام حسين‏ عليه السلام پس از اينكه در لحظات آخر عمر در برابر عمل انجام شده قرار گرفتند، از دشمنان خود تقاضا كردند كه او را در رفتن به سرزمينى ديگر آزاد بگذارند. اين مطلب تا چه اندازه واقعيت دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر اين مطلب درست باشد - هرچند كه از طريق معتبرى روايت نشده است - منظور امام حسين‏ عليه السلام از اين گفته اتمام حجت بر آنان و اثبات اين موضوع مى باشد كه ايشان براى پيكار نيامده، بلكه به دعوت كسانى آمده است كه ايشان را براى‏ حكومت و فرماندهى دعوت نموده بودند.