پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا ربا گيرنده شرعا مى تواند از دادن وجه گرفته به عنوان ربا خوددارى نمايد؟
استفتاء:

اينجانب بنا به ضرورت مدتى پول ربوى از شخصى گرفته ام و علاوه بر پرداخت اصل پول، مبالغى قابل توجه نيز به عنوان ربا پرداخت نموده ام، اخيراً قوه محترم قضائيه دستور عودت ربا را صادر نموده و اينجانب به دادگسترى تبريز شكايت و ادعاى دريافت مبالغ پرداختى ربا را نموده ام و دادگسترى محترم پرونده را به هيأت حل اختلاف تبريز ارجاع نموده است. هيأت حل اختلاف نيز مهلت داده تا بلكه خودمان سازش نماييم. با توجه به مطالب مذكور:

الف: آيا شخص ربا گيرنده شرعا مى تواند از دادن وجه گرفته به عنوان ربا خوددارى نمايد؟

ب: اينجانب با توجه به اينكه شخصاً دنبال آن فرد رفته و پول ربوى گرفته و رفع حاجت نموده ام، آيا الان مى توانم مالك رباى پس داده شده باشم و يا اينجانب نيز شرعاً مقصر مى باشم؟

ج: در صورت اخذ رباى داده شده، تكليف اينجانب با آن پول شرعاً چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ الف: پولى كه به عنوان ربا گرفته، مالك نمى شود، مگر آنكه آن كسى كه ربا داده است قطع نظر از ربا از طيب نفس به گيرنده تمليك كند كه ظاهراً بعيد است چنين اتفاقى تحقق پيدا كند. به هر حال پول ربا حرام است و مالك نمى شود و حق ندارد از دادن وجه خوددارى نمايد.

ب: اگر به عنوان ربا داده ايد مقصريد ولى مى توانيد پس بگيريد و اگر از طيب نفس داده ايد مقصر نيستيد، ولى نمى توانيد پس بگيريد.

ج: حلال است مگر اينكه به عنوان ربا نداده باشيد.