پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا توبه فرد مرتد قبول است یا خیر؟
استفتاء:

آيا توبه فرد مرتد قبول است یا خیر؟ آيا حد از او ساقط مى شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بين او و بين الله قبول است و در آخرت رستگار است; ولى حد ساقط نمى شود.