پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا آواز خوانى زن حرام است؟ اگر رقص آور نباشد چطور ؟
استفتاء:

آيا آواز خوانى زن حرام است؟ اگر رقص آور نباشد چطور ؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در حرمت غنا، بين زن و مرد فرقى نيست. بلى، در شب زفاف غنا جايز است كه آن هم شرايطى دارد و آواز خوانى زن، به غير نحو غنا جايز است.