پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا گرفتن چند شام و نذرى توسط يك نفر در مجالس عزادارى جائز است؟
استفتاء:

آيا گرفتن چند شام و نذرى توسط يك نفر در مجالس عزادارى به گونه اى كه غذا به ديگر عزاداران نرسد، جائز است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خير جائز نيست، مگر با رضايت بانيان شام.