پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا حذف سخنرانى و اندرز از مجالس عزادرى، به خاطر سوگوارى بيشتر جایز است؟
استفتاء:

آيا حذف سخنرانى و وعظ و اندرز از مجالس عزادرى، به خاطر سوگوارى بيشتر جائز است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ جمع بين هر دو از افضل عبادات است.