پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا با پول خمس نداده مى توان مجلس سوگوارى برپا داشت؟
استفتاء:

آيا با پول خمس نداده مى توان مجلس سوگوارى برپا داشت؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اشكال ندارد، ولی با اين تصرف خمس اداء نمى شود و در ذمه باقى مى ماند، بايد پرداخت گردد.