پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
ديه طفلى كه در ششمين ماه باردارى به دنيا آمده و ساعتى بعد جان سپرده.
استفتاء:

ديه طفلى كه در ششمين ماه باردارى به دنيا آمده و ساعتى بعد جان سپرده، چه ميزان است و به چه كسى تحت چه عنوانى قابل پرداخت مى باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ديه جنين بعد از ولوج روح در او، همان ديه انسان كامل است و مصرفش هم همان مصرف ديه انسان است.