پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا زن مسلمان می تواند بی حجاب باشد؟ آیا ایمان تنها به خدا كافی است؟
استفتاء:

آیا زن مسلمان می تواند بی حجاب باشد و چون خود را قلبا مسلمان می بیند نیازی به رعایت حجاب نبیند. آیا ایمان تنها به خدا كافی است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خیر ایمان به خدا کافی نیست بلکه باید آنچه خدا واجب کرده است، انجام دهد و هر چه نهی کرده است ترک کند چون همه این احکام خدای تعالی برای رسیدن بشر به مقامات عالیه است و  ترک حجاب مستلزم فساد جامه می شود.