پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
چرا اسلام حجاب را به جاهای به خصوصی محدود کرده فرق مو و صورت چیست؟
استفتاء:

چرا اسلام حجاب را به جاهای به خصوصی محدود کرده فرق مو و صورت چیست؟ اگر قضیه تحریک باشد لب و دهن و چشم و ابرو که بیشتر از مو مردها را تحریک می کند پس چرا دستور به پوشانیدن صورت نیز نیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
اولاً در مورد صورت هم هر کجا احتمال تحریک جوانان باشد باید پوشانده شود و ثانیاً اگر مو زیبا باشد و روی صورت بریزد تحریکش قوی تر است و ثالثاً حتی جمعی از فقهاء لزوم پوشاندن صورت را نیز فتوی داده اند.