پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
حدود حجاب برای بانوان دقیقا چه مقدار است؟
استفتاء:

حدود حجاب برای بانوان دقیقا چه مقدار است؟ حداقل ها در پوشش چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
حد حجاب بانوان پوشاندن از سر تا قدم است و حد تنگی لباس ساتر باید حاکی از پست و بلند بودن اعضاء نباشد تا محرک نامحرمان گردد.