پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا مرد می تواند دختر نامحرم را به قصد ازدواج ببیند؟
استفتاء:

من با خواستگارم كه هنوز او را ندیدم ارتباط تلفنی و همچنین ایمیل دارم و به تازگی می خواهیم از طریق دوربین كامپیوتر همدیگر را ببینیم ایشان در ایران نیستند و ایشان می خواهند مرا بدون حجاب ببینند. آیا یك نظر اشكالی ندارد؟ و اینكه ایشان به ایران بیایند و بخواهند مرا برای لحظاتی بدون روسری ببینند گناه دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
اگر قصد واقعی طرفین ازدواج است و به قصد طرف مقابل یقین دارید (حتی دیدن تمام بدن هم برای یك نظر)، اشكال ندارد، ولی نه برای مدت زیاد، بلكه اسلام فقط برای مدتی محدود كه خواستگار تشخیص بدهد كه شخص مورد نظر مطابق سلیقه او هست یا خیر ، جایز می داند.