پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
حضور دختران و زنان در مسابقات ورزشى كه با فریاد و تشویق بازیكنان همراه است
استفتاء:

در برخى از مسابقات ورزشى داخل سالن دیده مى‏شود كه دختران ‏جوان در ورزشگاه حضور دارند كه با فریاد و تشویق بازیكنان همراه است. نظرتان را بفرمایید؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
این قبیل موارد محرمات زیادى را مثل دیدن ‏بدن مردان، و عدم حجاب شرعى زنان، و قصد ریبه طرفین و از این قبیل امور مستلزم است. لذا جائز نیست. و اگر هیچ ‏خلاف شرعی را لازم نیاید مانعى ندارد، ولى بسیار بعید است.