پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
حجاب چه تعریفی دارد؟
استفتاء:

حجاب چه تعریفی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
حجاب عبارت است از پوشاندن سر و بدن با لباس و چادر از نامحرم به گونه ای كه پستی و بلندی بدن نمایان نباشد و البته بدون زینت و كارهای مهیچ باشد.