عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
نامه 41: نامه ای به يكى از كارگزارانش كه خيانت كرده بود نامه 42: نامه ای به عمر بن ابى سَلَمه مخزومى، كارگزار حضرت در بحرين نامه 43: نامه ای به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد نامه 44: نامه ای به زياد بن ابيه درباره برادرخواندگى او با معاويه نامه 45: نامه ای به عثمان بن حُنَيف انصارى، كارگزارش در بصره نامه 46: نامه ای به يكى ازكارگزارانش در رفتار با مردم نامه 47: نامه ای به امام حسن و حسين (عليهما السلام) وقتى كه ابن ملجم (لعنة اللّه عليه) به او ضربت زد نامه 48: نامه ای به معاويه درباره حكميت نامه 49: نامه ای به معاويه در تحذير از دنيا نامه 50: نامه ای به اميران سپاه خود نامه 51: نامه ای به مأموران ماليات نامه 52: نامه ای به كارگزاران شهرها در رابطه با وضع نماز نامه 53: نامه عهدنامه مكتوب براى مالك اشتر نخعى نامه 54: نامه ای توسط عمران بن حُصَين خُزاعى به جانب طلحه و زبير نامه 55: نامه ای به معاويه در تهديد او نامه 56: نامه ای به شريح بن هانى نامه 57: نامه ای به اهل كوفه، زمانى كه از مدينه عازم بصره بود نامه 58: نامه ای به اهالى شهرها، كه در آن جريان صفّين را گزارش نموده نامه 59: نامه ای به اسوَد بن قُطبه فرمانده سپاه حُلوان نامه 60: نامه ای به كارگزارانى كه سپاهيان از منطقه مأموريت آنان مى گذشتند